Träna på gym och kom i form!

Friskis & Svettis

Friskis & Svettis instiftades år 1978 i Stockholm av Johan Holmsäter och har som affärsidé att erbjuda sina kunder en begärlig och sällskaplig motion i ansenlig klass.

Gymnastik eller ”jympa” är den mest rådande aktiviteten hos Friskis & Svettis även om de likaledes offererar andra sorters träning. Företaget förfogar över ungefär 160 lokala samfund och har även cirka 500 000 medlemmar.

Trots att grundidén för verksamheten är av samma slag runt om i landet, skiljer sig ett fåtal av gymen åt då de fokuserar mer på renodlad styrketräning i generella träningslokaler. Friskis & Svettis är inte längre enbart ett gymföretag i Sverige, utan har även verksamhet i Norge, inklusive andra länder i Europa.

Gym Götebort Friskis & Svettis

Våra annonser: